ΕΞΑΓΩΓΕΣ

map_five

SERBIA,BIH,MONTENEGRO,ALBANIA,F.Y.R.O.M,ROMANIA,BULGARIA

CROATIA,SLOVENIA,SLOVAKIA,AUSTRIA,GERMANY,POLAND,SWEDEN,DENMARK,CHECH REPUBLIC,HUNGARY.

Ένας από τους άμεσους στόχους μας είναι να επεκταθούν οι πωλήσεις μας σε ακόμα περισσότερες χώρες.
Translate »