Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. εδρεύει στο Σκαφιδάκι στην περιοχή του Αργούς.

Η κυρία δραστηριότητα μας είναι η τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Βρίσκεται σε 10.000m2 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η σωστή συσκευασία και η παράδοση των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σύμφωνα με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις.

Το κύριο πλεονέκτημά μας είναι η συνεχής εξυπηρέτηση των πελατών και η διατήρηση της ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στόχος της εταιρείας είναι η επέκταση στις πωλήσεις στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, η απόκτηση και η διατήρηση ικανοποιημένων πελατών.

Translate »