ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διατήρηση της ποιότητας αποτελεί βασική αρχή της Εταιρίας και αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. έχει τις εξής Πιστοποιήσεις:

Translate »